Stichting Vital Energy
Disclaimer


Belangrijk voordat u een afspraak maakt of informatie op doet bij Vital-Energy, over uw gezondheid of (para) medische onderwerpen.

Beschouw de behandelwijze van Vital-Energy (of die van andere praktijken in het algemeen) nooit als enige of als zonder meer gezag hebbende bron van behandelwijze, over gezondheid en ziekte. Er kunnen onder medische deskundigen nieuwe feiten en inzichten bekend zijn, waar Vital-Energy niet van op de hoogte is. Daarvoor moet u zich te allen tijde wenden tot uw behandelende arts. Hiervoor is Vital-Energy niet verantwoordelijk, dit bent u zelf.

De behandelingen van Vital-Energy zijn geen vervanging voor een consultatie bij een arts.

Binnen het boven geschetste kader kunnen de behandel methoden van Vital-Energy hopelijk bijdragen aan een beter ( algemeen begrip van ) gezondheid, ziekten en medische behandelingen.Vital-Energy geeft dan ook geen garanties betreffende diagnoses en/of behandelingen.

U blijft zelf verantwoordelijk voor uw eigen gezondheidszorg, het is uw vrijwillige keus om Vital-Energy als bijdrage aan uw gezondheid te benaderen. U blijft zelf verantwoordelijk wat u met de gegevens die, Vital-Energy u aan reikt, gaat doen.

Door jarenlange ervaring op het gebied van gezondheid, voeding en supplementen en onze speciale apparatuur hebben wij kunnen constateren dat we met onze behandel methode zeer positieve resultaten hebben behaald. Echter, ondanks het feit dat onze apparatuur zeer verfijnd en gespecialiseerd is en onze wijze van behandelen uniek, kunnen wij geen garantie geven op genezing. In eerste instantie mensen kwaliteit van leven geven, zowel geestelijk als lichamelijk, dat is onze doelstelling. Daarbij is het erg belangrijk je eigen gevoel te volgen. Als men van mening is, dat men naast onze therapie nog een andere wijze van behandeling, regulier of complementair, moet/wil volgen, dan hebben wij daar alle begrip en compassie voor.

Vital-Energy streeft ernaar uw gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid te behandelen. Echter, zij is niet verantwoordelijk voor nalatigheid dan wel misbruik, diefstal of fraude door derden, of de schade die daaruit voortvloeit. Hoewel wij proberen de elektronische uitwisseling zo veilig mogelijk te maken benadrukken wij nogmaals dat internet nooit volledig veilig is.